Lakka

Nordic Natures

Östbyns Lakka

"Lakka"

 

F.2012-05-14 Patella & Tänder: -- Ögon: --

Jaktprov: -- Utställning: --

 

 

Sommaren 2012 valde vi att utöka finsk spetsbasen. Detta för att understödja Elda, samt vid ev. sjukdom. Vi har under flera år lånat hundar av "Otto" i Åsarna och har äntligen nu fått en tikvalp från hans duktiga tik Lissa. Som yngst i flocken har hon än så länge anpassats bra. Vi hoppas på många härliga år i skogen, skällandes efter tjäder och orre.

Framåt och nyfiken är hennes motto, vi får se hur dagarna tillsammans i skogen blir...

 

 

Används idag: Jaktträning

DRÖM: Starta på jaktprov

 

 

 

S

T

A

M

T

A

V

L

A

 

 

S59989/2003

SE JCH SE UCH

Börknäs Kirro

FIN20908/98

FI JCH FI UCH

Raita-Ahon Osku

 

S22535/2008

Häggingåsens Ymer

 

FIN25255/0

0FI UCH SE UCH

Börknäs Emmy

 

 

S35380/2005

SE JCH

Viterlidens Tepi

S31371/99

Ailatis Seppo

SE38059/2012

Östbyns Lakka

 

 

S36827/2001

SE JCH

Viterlidens Anja

 

 

S26313/2003

SE UCH

Röjbackens Käck

S53521/96

INT UCH NORD UCH NORD V-03 SE JCH

Raita-Ahon Jari

 

S22322/2006

FI JCH SE JCH

Ukkos Lissa

 

S28959/97

SE JCH SE UCH

Röjbackens Kati

 

 

S55389/2001

Akka

S26710/92

SE JCH

Ukkos Sisu

 

 

 

S24085/97

SE JCH

Ukkos Asti